Duhovna glazba
Zašto “U mom srcu Vatra”

Biblija opisuje Boga kao „vatru koja proždire“ (Hebrejima 12:29), tako da ne iznenađuje da se vatra često javlja kao simbol Božje prisutnosti. Na primjer, gorući grm (Izlazak 3:2), Šekina slava (Izlazak 14:19; Brojevi 9:14-15), te Ezekielova vizija (Ezekiel 1:4). Vatra je puno puta bila instrument Božje osude (Brojevi 11:1, 3; 2. Kraljevima 1:10, 12) i znak njegove sile (Suci 13:20; 1. Kraljevima 18:38).
Iz očitih razloga, vatra je bila važna za starozavjetne žrtve. Vatra na žrtveniku žrtve paljenice bila je božanski dar, jer ju je na početku zapalio sam Bog (Levitski zakonik 9:24). Bog je svećenicima naredio da održavaju vatru (Levitski zakonik 6:13) i jasno im je dao do znanja da vatra od bilo kojega drugog izvora nije prihvatljiva (Levitski zakonik 10:1-2).
U Novome zavjetu žrtvenik može služiti kao slika naše predanosti Gospodinu. Mi koji vjerujemo u Isusa Krista pozvani smo prinositi naša tijela kao „žrtve žive“ (Rimljanima 12,1), zahvaćeni božanskim darom: neugasivom vatrom Svetoga Duha. Na početku Novoga zavjeta, Sveti Duh je uspoređen s vatrom. Ivan Krstitelj prorokuje da je Isus Onaj koji će „krstiti Duhom Svetim i ognjem“ (Matej 3:11). Kada je Sveti Duh započeo svoju službu nastanjivanja rane crkve, odlučio se pojaviti u liku „jezika kao od plamena“ koji su bili nad svakim vjernikom. U tome trenutku, „svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore“ (Djela 2:3-4).
Vatra je predivna slika djela Svetoga Duha. Duh je nalik na vatru na najmanje tri načina: On donosi Božju prisutnost, Božju gorljivost i Božju čistoću. Sveti Duh je Božja prisutnost dok stanuje u srcu vjernika (Rimljanima 8:9). U Starom zavjetu Bog je pokazao svoju prisutnost Izraelcima tako što je prekrio šator vatrom (Brojevi 9:14-15). Ta vatrena prisutnost pružila je svjetlo i vodstvo (Brojevi 9:17-23). U Novom zavjetu Bog svoju djecu vodi i tješi tako što Sveti Duh prebiva u našem tijelu – „šatoru“ i „hramu živoga Boga“ (2. Korinćanima 5:1; 6:16).
Sveti Duh stvara Božju gorljivost u našim srcima. Nakon što su dvojica učenika na putu za Emaus razgovarali s uskrsnulim Isusom, rekli su da je „srce gorjelo u“ njima (Luka 24:32). Nakon što su apostoli primili Duha na dan Pedesetnice, imali su gorljivost koja je trajala do kraja njihova života i potaknuo ih je da hrabro govore Božju riječ (Djela 4:31).
Sveti Duh proizvodi Božju čistoću u našim životima. Božja svrha jest da nas očisti (Titu 2:14), a Duh je izvršitelj našega posvećenja (1. Korinćanima 6:11; 2. Solunjanima 2:13; 1. Petrova 1:2). Kao što zlatar koristi vatru ne bi li očistio trosku iz dragocjenog metala, tako Bog koristi Duha da ukloni grijeh od nas (Psalam 66:10; Izreke 17:3). Njegova vatra čisti i rafinira.